Liten spetssjal

 

 

Material:        150g Deeba silk (löpmeter ca 300m/100g)

Stickor:           5 mm

 

Uddkant (diagram 1):

Lägg upp 12 maskor.  Start varv: lyft 1 kantmaska, 11 rm.

Varv 1:            (AS) Etablera mönster enligt diagram 1, börja med rad 1. Lyft första kantmaskan.

Varv 2- 80:      Repetera mönsterrapporten 10 ggr (avsluta med rad 8, RS). Fortsätt varvet genom att plocka upp 44 maskor längs den raka högerkanten. De första 10 maskorna kan plockas upp något tätare än de övriga för att få ett jämt hörn. Den långa uddkanten kommer bilda ena kortsidan av sjalen.

 

Etablera spetsmönstret (diagram 2):

Varv 1:            (AS) Lyft första kantmaskan, sticka rad 1 på diagram 2 (44 m), fortsätt sticka rad 1 på diagram 1.

Varv 2:            (RS) Sticka rad 2 från diagram 1, fortsätt med rad 2 på diagram 2 (44 m).

Varv 3:            (AS) Lyft första kantmaskan, sticka rad 3 på diagram 2 (44 m), fortsätt sticka rad 3 på diagram 1.

Varv 4:            (RS) Sticka rad 4 från diagram 1, fortsätt med rad 4 på diagram 2 (44 m).

Repetera enligt ovan mönsterrapporterna från diagram 1 och 2, efter varv 8 kommer dock de två diagrammen ligga i ”otakt” av naturliga skäl. Fortsätt till önskad längd, avsluta med fyra slätstickade varv från diagram 2 (rad 5 eller 19, AS).

 

Avslutning med uddkant (diagram 1):

Hörn:

Varv 1:            (RS) Sticka nästa rad från diagram 1. Håll garnet framför, lyft nästa maska (från spetsmönstret), för garnet bak igen, lyft tillbaka den lyfta maskan, vänd.

Varv 2:            (AS) Följ nästa rad på diagram 1.

Varv 3:            (RS) Följ diagram 1 tills sista räta maskan i diagrammet. Lyft denna maska, lyft nästa (en maska från spetsmönstret, diagram 2), sticka ihop de två lyfta maskorna, vänd.

Varv 4:            (AS) som varv 2.

Varv 5:            (RS) som varv 1.

Varv 6:            (AS) som varv 2.

“avmaskning”/minskning:

Varv 7:            (RS) Följ diagram 1 tills sista räta maskan i diagrammet. Lyft denna maska, lyft nästa (en maska från grundmönstret, diagram 2), sticka ihop de två lyfta maskorna.  

Varv 8:            (AS) Som varv 2.

 

Fortsätt “avmaskningen” tills alla maskor från diagram 2 har avslutats.

Varv 9-53:       Repetera varv 7 & 8 och ”maska av” resterande maskor från diagram 2 på samma sätt.

Varv 54:          Maska av uddkanten.


Uddkant (diagram 1)

Primerose edging från B. Walkers ”Second treasury of knitting patterns.

 

 

maska av 6

I

I

I

I

I

I

I

O

/

I

I

8

 

/

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

/

O

I

I

I

I

7

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

O

/

I

I

6

/

I

I

O

I

O

X

O

I

O

I

O

\

/

O

I

I

I

I

5

 

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

O

/

I

I

4

 

 

/

O

I

O

I

O

I

O

I

O

\

/

O

I

I

I

I

3

 

 

 

 

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

O

/

I

I

2     (RS)

 

 

 

 

 

I

/

lägg upp 4

\

I

/

O

I

I

I

I

1¬ (AS)

 

 

 

 

 

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 Startvarv


Spetsmönster (diagram 2)

Japanese feather stitch från B. Walkers ”Second treasury of knitting patterns.

-

I

OI

I

OI

I

OI

I

/

/

/

-

I

OI

I

OI

I

OI

I

/

/

/

-

I

OI

I

OI

I

OI

I

/

/

/

-

I

OI

I

OI

I

OI

I

/

/

/

 

28

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

 

26

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

 

24

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

-

I

I

O

I

O

I

O

/

/

/

 

22

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

-

I

O

I

O

I

O

I

/

/

/

 

20

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

18

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

16

-

\

\

\

I

OI

I

OI

I

OI

I

-

\

\

\

I

OI

I

OI

I

OI

I

-

\

\

\

I

OI

I

OI

I

OI

I

-

\

\

\

I

OI

I

OI

I

OI

I

 

14

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

 

12

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

 

10

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

-

\

\

\

O

I

O

I

O

I

I

 

8

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

-

\

\

\

I

O

I

O

I

O

I

 

6

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

4

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

2      (RS)

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1 ¬ (AS)

Varv 3 och alla andra ojämna varv: som varv 1.

Diagramsymboler

I

Rätmaska (rm)

-

Avidmaska (am)

O

omslag (o)

/

Sticka ihop 2

\

Lyft en maska, lyft nästa maska, sticka ihop de två lyfta maskorna

X

Lyft en maska, sticka ihop nästa två maskorna, lyft den lyfta maskan over